สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > เมื่อเวลาผ่านไปข้อความจะเปลี่ยนไปเหมือนเราอัปเดทตลอดเวลา
                               ส่วน Body
     
ตัวอย่าง example :
วิธีใช้ : 1.นำไปไว้ใน <body></body> ตรงส่วนที่ตรงการ

การปรับแต่ง :
             1.ปรับเปลี่ยนข้อความตามแต่ละเวลาครับCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com