สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > เวลาไทยๆ ที่ Status bar
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example : ดูที่ Status bar ด้านล่างได้เลยครับ
วิธีใช้ : 1.นำ script ด้านซ้ายนี้ไปไว้ในส่วน <head></head>

การปรับแต่ง : ไม่ต้องครับCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com