สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > มาช้าๆ แต่ไปเร็ว ที่ Status bar
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example :ดูที่ status ก้อรู้แล้วครับ มาช้าไปเร็ว
วิธีใช้ : 1.นำไปไว้ใน <head></head> แค่นี้แหละครับง่ายไหม

การปรับแต่ง :
             1.เปลี่ยนข้อความเป็นของคุณเองCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com