สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > เปลี่ยน URL อัตโนมัติ
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example : ลองนำไปใช้ดูสิครับ
วิธีใช้ : 1.นำไปไว้ใน <head></head> แค่นี้แหละครับ
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com