สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > สุ่มสีข้อความ ทุกตัวอักษร สวยดีนะครับ
                               ส่วน Head
     

                               ส่วน Body
     
ตัวอย่าง example :
วิธีใช้ : 1.นำ script ด้านซ้ายนี้ไปไว้ในส่วน <head></head>
             2.นำ script ด้านล่างไปไว้ส่วน <body></body>ตรงตำแหน่งที่ต้องการ
การปรับแต่ง :
             1.ปรับข้อความในส่วน <body></body>จะใส่เป็นลิ้งค์หรืออะไรก้อได้ครับCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com