สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > ข้อความวิ่งตามเมาส์มีเงาด้วย
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example :เลื่อนเมาส์ไปมาดูสิครับ
วิธีใช้ : 1.นำไปไว้ใน <head></head> แค่นี้แหละครับง่ายไหม

การปรับแต่ง :
             1.ปรับแต่งข้อความเป็นของคุณ
             2.เปลี่ยนสี ขนาดและ font ครับCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com