สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > ทำแถบ Loading เมื่อโหลตเสร็จแล้วแถบนี้จะหายไป
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example : ดูแถบ Status ด้านล่างสิครับ                        
วิธีใช้ : 1.นำไปไว้ใน <head></head> ตอนเปิดมาเห็นรึยังครับ
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com

Loading...