สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > Fade Menu สวยงามจริงๆครับ
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example :

วิธีใช้ : 1 ไว้ใน <body></body> ตรงที่ต้องการ อย่าลืมเปลี่ยนลายละเอียดลิงค์ด้วย
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com