สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > stat
          Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip stat ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ stat.pl และ log.pl ตามคำอธิบายด้านในครับ

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
stat.pl
log.pl
Floder logfile
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 777
ที่เหลือไม่ต้อง chmod


วิธีใช้งาน : 1.ถ้าใช้ ssi ได้ให้นำโค๊ดนี้ไปใส่
                             <img src="/cgi-bin/stat/log.pl?ref=<!--#echo var="HTTP_REFERER"-->" width="16" height="16" border="0">
                    2.ถ้าไม่ได้ให้ใช้ javascripts แทน นำโค๊ดนี้ไปใส่
                             <script language="JavaScript">
                             <!--
                                 document.write("<img src=\"/cgi-bin/stat/log.pl?ref="+top.document.referrer+"\" width="16" height="16" border="0">");
                             //-->
                             </script>
                             <noscript>
                                 <img src="/cgi-bin/stat/log.pl?ref=noscript" width=16 height=16 border=0>
                             </noscript>

ตัวอย่าง example :( ยังมีรายละเอียดมากกว่านี้ )
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com