สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Poll php
          โปรแกรมนี้เป็นโพลสำรวจความคิดเห็นนะครับ แบบ php ครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip pollphp ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ 1.txt และ 1.php ไฟล์ 1.txt คือ choice และ 1.php เป็น config ครับ
                   3.แก้ไขไฟล์ tamplate ตามใจคุณนะครับ head คือส่วนบน foot คือส่วนล่างครับ

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปในที่ใช้ php ได้ host บางที่ไม่ Subport php นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้ครับ
poll.php chmod เป็น 755
1.php chmod เป็น 755
1.txt chmod เป็น 777
ที่เหลือไม่ต้อง chmod  


วิธีใช้งาน : 1.ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ใน vote.html ครับ
                   2.ถ้าจะเพิ่ม Poll ก็เปลี่ยนเป็น 2.php และ 2.txt 3.php และ 3.txt ไปได้เรื่อยๆนะครับCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com