สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > poll
          โปรแกรมนี้พัฒนามาจาก http://www.six-head.net นะครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip poll ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ 0001.txt และ 0001.cgi ไฟล์ 0001.txt คือ choice และ 0001.cgi เป็น config ครับ
                   3.แก้ไขไฟล์ tamplate ตามใจคุณนะครับ แต่อย่าให้ $head และ $data หายนะครับ

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
poll.cgi
0001.cgi
0001.txt
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 777
ที่เหลือไม่ต้อง chmod


วิธีใช้งาน : 1.ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ใน ex_form.htm ครับ
                    2.ถ้าจะเพิ่ม Poll ก็เปลี่ยนเป็น 0002.cgi และ 0002.txt 0003.cgi และ 0003.txt ไปได้เรื่อยๆนะครับ

ตัวอย่าง example :
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com