สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Online
          โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมดูคน Online ในเว็บเรานะครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip online ออกมา
                   2.ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้นครับ

วิธี upload : 1.Upload ไฟล์ online.cgi ขึ้นไปใน cgi-bin หรือที่ที่ใช้ cgi ได้ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้ครับ
online.cgi chmod เป็น 755


วิธีใช้งาน : 1.ใช้ ssi หรือ iframe เรียกไฟล์ online.cgi ครับ
                       ถ้าใช้ ssi ใช้ code นี้ครับ <!--#include virtual="/cgi-bin/online/online.cgi" --> หรือ <!--#exec cgi="//cgi-bin/online/online.cgi" -->
                       ถ้าใช้ iframe ใช้ code นี้ครับ <iframe src="/cgi-bin/online/online.cgi" frameborder="0" scrolling="no" width="10" height="18"></iframe>
                        อย่าลืมเปลี่ยน url ให้ตรงกับของคุณหละครับ จะติดกี่หน้าก็ได้นะครับCopyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com