สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Maillinglist
          Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip Maillinglist ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ Maillinglist.cgi ตามคำอธิบายในนั้น

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
Maillinglist.cgi
database.cgi
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
ที่เหลือไม่ต้อง chmod


วิธีใช้งาน : 1.แบบฟอร์มสำหรับติดใน webpage ให้ดูใน form.html
                    2.เวลาจะส่งเมล์ก้อไปที่ http://yourdomain.com/cgi-bin/maillinglist/maillinglist.cgi

ตัวอย่าง example :
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com