สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Guestbook PHP
          โปรแกรมนี้พัฒนามาจาก http://www.un-no.com นะครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip guestbook ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ config.php ใน floder config
                   3.ปรับแต่งหน้าตาตามใจคุณที่ foot.html และ head.html ที่ floder config เลยครับ และ style.css ด้วย
วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปในที่ที่รัน PHP ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport php นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
database.txt
generate.php
view.php
sign.php
config.php ใน Floder config
chmod เป็น 777
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 777
ที่เหลือไม่ต้อง chmod


วิธีใช้งาน : 1.เปิดไฟล์ view.php ขึ้นมา ลองเซ็น Guestbook ตามปกติ ถ้าได้ก้อสำเร็จแล้วครับ
ตัวอย่าง example :
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com