สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Guestbook Perl
          โปรแกรมนี้พัฒนามาจาก http://www.six-head.net นะครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip guestbook ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ config.cgi
                   3.ปรับแต่งหน้าตาตามใจคุณที่ template.html แต่อย่าให้ ส่วนที่มี $ นำหน้าหายนะครับ
วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
database.txt
delete.cgi
view.cgi
sign.cgi
config.cgi
module.cgi
chmod เป็น 777
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
chmod เป็น 755
ที่เหลือไม่ต้อง chmod


วิธีใช้งาน : 1.เปิดไฟล์ view.cgi ขึ้นมา ลองเซ็น Guestbook ตามปกติ ถ้าได้ก้อสำเร็จแล้วครับ
ตัวอย่าง example :




Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com