สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Counterstat
          โปรแกรมนี้นำมาแปรเป็นไทยจาก http://www.pingpackets.com นะครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip counterstat ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ counter.cgi ตามคำอธิบายในนั้น

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
counter.cgi
Floder database
chmod เป็น 755
chmod เป็น 777
ที่เหลือไม่ต้อง chmod


วิธีใช้งาน : 1.ถ้าใช้ ssi ได้นำโค๊ดนี้ไปใส่ในหน้าเว็ปเพจ
                             <!--#exec cgi="/cgi-bin/counter/counter.cgi" --> หรือ <!--#include virtual="/cgi-bin/counter/counter.cgi" -->
                    2.ถ้าใช้ไม่ได้ให้ใช้ iframe
                             <iframe src="/cgi-bin/counter/counter.cgi" height="100" width="110" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

ตัวอย่าง example :
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com