สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Counter
          Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะครับ

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
counter.cgi chmod เป็น 755


วิธีใช้งาน : 1.ถ้าใช้ ssi ได้นำโค๊ดนี้ไปใส่ในหน้าเว็ปเพจ
                             <!--#exec cgi="/cgi-bin/counter.cgi" --> หรือ <!--#include virtual="/cgi-bin/counter.cgi" -->
                    2.ถ้าใช้ไม่ได้ให้ใช้ iframe หรือ javascripts เองนะครับ แต่ javascripts ต้องไปแก้โค๊ดด้านในบรรทัดล่างสุดให้เป็น
                             print qq(document.write ('$show'));

ตัวอย่าง example :
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com