สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Clicktracker
          โปรแกรมนี้พัฒนามาจาก http://www.thaicybersoft.com นะครับ Download ที่นี่ มีข้อสงสัยอะไรถามได้ที่ ชุมนุมเว็บมาสเตอร์ นะครับ
การแก้ไข : 1.Unzip click ออกมา
                   2.แก้ไขไฟล์ click.cgi ตามคำอธิบายในนั้น

วิธี upload : 1.Upload ขึ้นไปไปใน Cgi-bin หรือที่ที่รัน cgi ได้ครับ host บางที่ไม่ Subport cgi นะครับ
                       2.Chmod ไฟล์ดังนี้
Click.cgi chmod เป็น 755


วิธีใช้งาน : 1.เปิดไฟล์ click.cgi ขึ้นมา ใส่ username กับ password ตามที่ตั้งไว้ คงไม่ยากอะไรนักครับ ใช้งานง่าย
ตัวอย่าง example :
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com